EAM's ungdomsstøtteforening

Hvem er vi?

Bestyrelsen består af forældre til børn mellem 7 og 19 år. Mange børn og unge tilbringer en stor del af deres fritid i ungdomsafdelingen i Esbjerg Atletik og Motion, som i disse år har en kraftig fremgang i medlemstallet.

For at udvide denne samling af ungdom omkring en positiv idræt, er det nødvendigt med en økonomisk opbakning, hvorfor vi har påtaget os at administrere indkomne bidrag. Størstedelen af Støtteforeningens indtægter indtjenes dog ved praktisk arbejde i forbindelse med div. EAM-arrangementer, herunder især Vestkystløbet og Tøseturen.

Vi har i indeværende år (og i en lang årrække) ydet store bidrag til sociale arrangementer, stævner, weekend-ture og meget andet. Denne økonomiske støtte betyder bl. a., at kontingentet kan holdes på et fornuftigt plan, og der kan køres i bus til de fleste stævner uden nævneværdige omkostninger for deltagerne.

Forældre, erhvervsdrivende og enkeltpersoner, der ønsker at yde et kontant beløb til dette gode formål, bedes indbetale minimum kr. 100,- (årligt minimumskontingent).

EAM's atletikafdeling opfordrer forældre til atletikbørn/unge til at indbetale årskontingentet på 100 kr,- på konto 7701-1181856.(Husk at angive navn)