EAM elitepolitik (gældende)

Med denne elitepolitik er det klubbens ønske, at udøvere indenfor eliten får mere faste rammer, og udøverne ved hvad de kan forvente af klubben, men også hvad klubben forventer af udøveren.

Formålet er at skabe gode forhold for eliteudøvere og personer med potentiale til senere at blive eliteudøver.

Hvem kan støttes via elitepolitikken

Målgruppen kan opdeles i tre grupper.

Gruppe 1: Atleter, der indgår i DAF's landsholdtrup (CTU)
Gruppe 2: Atleter, der har potentialet og yder en indsats for komme i DAF's elitegruppe/landsholdsgruppen. Se gruppe 2 resultatkrav.
Gruppe 3: Ungdomsudøvere, der deltager i DAF's decentrale talentudvikling (DTU). Se gruppe 3 krav.

Gruppe 2 krav

100 (kvinder / mænd)

12.45 / 11.13

200 (kvinder / mænd)

25.57 / 22.50

400 (kvinder / mænd)

57.80 / 50.44

800 (kvinder / mænd)

2.15 / 1.55

1500 (kvinder / mænd)

4.43 / 4.00

3.000 (kvinder / mænd)

10.01 / 8.41

5.000 (kvinder / mænd)

17.30 / 15.08

10.000 / 10 km* (kvinder / mænd)

36.40 / 33.05

3.000 forh. (kvinder / mænd)

11.29 / 9.36

Halvmarathon (kvinder / mænd)

1.22 / 1.11

Marathon (kvinder / mænd)

2.53 / 2.31

kort hæk (kvinder / mænd)

15.25 / 16.25

400 hæk (kvinder / mænd)

63.50 / 56.60

Længdespring (kvinder / mænd)

5.63 / 6.79

Trespring (kvinder / mænd)

11.74 / 14.11

Højdespring (kvinder / mænd)

1.68 / 1.97

Stangspring (kvinder / mænd)

3.24 / 4.20

Kuglestød (kvinder / mænd)

12.56 / 14.07

Diskoskast (kvinder / mænd)

39.85 / 43.23

Hammerkast (kvinder / mænd)

48.91 / 51.98

Spydkast (kvinder / mænd)

43.26 / 57.60

Mangekamp (kvinder / mænd)

4600 / 6000


*10 km landevej: ruten skal være DAF opmålt og godkendt

 • Alle resultater er med senior redskaber og senior hækhøjde
 • Alle resultater skal være med godkendt eltid (max 2.0 m/sek)

Gruppe 3 krav

 • Klubtrænerens og AUs vurdering af atleten er afgørende for optagelse (alder, indstilling, motivation, osv.).
 • Klubtræneren skal bakke op om projektet og er ansvarlig for atleten.
 • AU fører skarpt opsyn med atletens deltagelse og udvikling under forløbet. 
 • De aktive skal deltage i mindst 2 ud af 3 samlinger - helst alle 3 (2019).
 • Bliver atleten udtaget til DAF's decentrale talentudvikling, afholder atleten halvdelen af udgiften selv. Den resterende del af udgiften afholder klubben. 

Forventninger til udøveren

Klubben forventer, at atleten udviser en seriøs indstilling til sin træning og træner struktureret med henblik på at deltage i konkurrencer og opnå gode sportslige resultater. 

Derudover skal atleten være et forbillede for klubbens øvrige medlemmer, aktive og motionsløbere. Sigtet er at medvirke til at skabe et godt klubliv. Atleten skal derfor udvise interesse for og hjælpe ungdomsatleter. 

Generelle vilkår og forventninger:

 • Betaler kontingent rettidigt.
 • Bærer klubdragt til alle løb og stævner.
 • Overholder DIF's dopingregulativer og retningslinjer.
 • Årligt deltager som official/hjælper i tre af klubbens løb, stævner og arrangementer, som er arrangeret af klubben.
 • Deltager i ungdomstræning et par gange i løbet af en sæson. Deltagelse i ungdomstræning koordineres i samarbejde med AU.
 • Deltager i landsholdssamlinger eller i DAF's decentrale talentudvikling, hvis atleten udtages.
 • Deltager i planlægningen af DT, DMU, VDMU og andre stævner.
 • Deltagelse i E-cup for klubhold i tilfælde af udtagelse.
 • Deltagelse i diverse mesterskaber - Danske mesterskaber og lignende.
 • Repræsenterer det danske landshold i tilfælde af udtagelse.
 • Planlægning og deltager i øvrige konkurrencer ifølge nærmere aftale med sin træner. 

Refusion af udgifter i forbindelse med sportsaktiviteter

Atleter,  som er optaget i EAM's elitetrup, kan få refunderet udgifter i forbindelse med sportsaktiviteter til transport,  træningslejr,  stævner,  startgebyr,  skades- og skadesforebyggende behandlinger. 

Anmodning om refusion af udgifter indleveres på kontoret eller sendes til atletik@esbjerg-am.dk med udfyldt refusionsblanket og bilag. Påfør hvad udgiften vedrører, dato for stævnet el. træningslejr, diverse beløb på udgifter, begrundelse for ansøgning - og kontonummer.

AU sagsbehandler anmodninger på sine udvalgsmøder og manglende bilag medfører, at en anmodning afvises!

Esbjerg Ordningen

Klubben støtter op om Esbjerg ordningen, der er et tilbud til eliteudøvere, der går enten i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse.

Generelle krav og info om optagelse kan findes på dette link http://eliteidraetesbjerg.esbjergkommune.dk/esbjergordningen/optagelse.aspx

Atletikudvalget kan kontaktes, hvis der ønskes mere information. Man vil derefter blive henvist til klubbens kontaktperson vedr. Esbjerg Ordningen.