EAM elitepolitik (per 1. januar 2019)

Med denne elitepolitik er det klubbens ønske, at udøvere indenfor eliten får mere faste rammer, og udøverne ved hvad de kan forvente af klubben, men også hvad klubben forventer af udøveren.

Formålet er at skabe gode forhold for eliteudøvere og personer med potentiale til senere at blive eliteudøver.

Hvem kan støttes via elitepolitikken

Målgruppen kan opdeles i tre grupper.

Gruppe 1: Atleter, der indgår i DAF's landsholdtrup (CTU)
Gruppe 2: Atleter, der har potentialet og yder en indsats for komme i DAF's elitegruppe/landsholdsgruppen. Se gruppe 2 resultatkrav.
Gruppe 3: Ungdomsudøvere, der deltager i DAF's decentrale talentudvikling (DTU). Se gruppe 3 krav.

Gruppe 2 krav

100 (kvinder / mænd)

12.45 / 11.13

200 (kvinder / mænd)

25.57 / 22.50

400 (kvinder / mænd)

57.80 / 50.44

800 (kvinder / mænd)

2.15 / 1.55

1500 (kvinder / mænd)

4.43 / 4.00

3.000 (kvinder / mænd)

10.01 / 8.41

5.000 (kvinder / mænd)

17.30 / 15.08

10.000 / 10 km* (kvinder / mænd)

36.40 / 33.05

3.000 forh. (kvinder / mænd)

11.29 / 9.36

Halvmarathon (kvinder / mænd)

1.22 / 1.11

Marathon (kvinder / mænd)

2.53 / 2.31

kort hæk (kvinder / mænd)

15.25 / 16.25

400 hæk (kvinder / mænd)

63.50 / 56.60

Længdespring (kvinder / mænd)

5.63 / 6.79

Trespring (kvinder / mænd)

11.74 / 14.11

Højdespring (kvinder / mænd)

1.68 / 1.97

Stangspring (kvinder / mænd)

3.24 / 4.20

Kuglestød (kvinder / mænd)

12.56 / 14.07

Diskoskast (kvinder / mænd)

39.85 / 43.23

Hammerkast (kvinder / mænd)

48.91 / 51.98

Spydkast (kvinder / mænd)

43.26 / 57.60

Mangekamp (kvinder / mænd)

4600 / 6000


*10 km landevej: ruten skal være DAF opmålt og godkendt

Alle resultater er med senior redskaber og senior hækhøjde

Alle resultater skal være med godkendt eltid (max 2.0 m/sek)

Gruppe 3 krav

 • Klubtrænerens og AUs vurdering af atleten er afgørende for optagelse (alder, indstilling, motivation, osv.)
 • Klubtræneren skal bakke op om projektet og har stadig hovedansvaret for atleten
 • AU tillader at forholde sig kritisk til forløbet og at komme med input/opråb
 • De aktive skal deltage i mindst 2 ud af 3 samlinger - helst alle 3 (2019).
 • Deltagerbetaling betales af klubben - men i tilfælde af at atleten springer fra eller bliver skadet tidligt i forløbet, så hæfter klubben kun for halvdelen af deltagerbetalingen. Resten er for egen regning, ligesom transport i forbindelse med træningssamlinger er for egen regning.

Støtte til udøverne

 • Klubben stiller så vidt muligt trænere til rådighed for udøveren.
 • Klubben betaler bruger-/deltagergebyrer i forbindelse med deltagelse i landskampe, Ungdoms OL, Junior VM/EM og lignende.
 • Klubben støtter træningslejre med jf. nedenstående tabel.
 • Såfremt stævnet/løbet er trænerafstemt, så betaler klubben startgebyr og transport, der afregnes med 1,50 kr./km eller billigste rejseform (samkørsel)
 • Tilskud til behandlinger ved massør, fysioterapeut el. lign. jf. nedenstående tabel. Dette gælder både skadesbehandlinger og skadesforebyggende behandlinger.
 • Klubben betaler for deltagelse ved landsholdssamlinger
 • Klubben betaler:
  • DIF mesterskab: transport, bolig (hvis stævnet løber over flere dage) og startgebyr
  • DAF mesterskab: transport og startgebyr
 • DIF mesterskab: transport, bolig (hvis stævnet løber over flere dage) og startgebyr
 • DAF mesterskab: transport og startgebyr
 • Ved Udenlandske stævner ansøges der separat til AU og beløbet fratrækkes det totale støttebeløb.

Træningslejre

Gruppe 1: 25%

Gruppe 2: 25%

Gruppe 3: 25%

Behandlinger

Gruppe 1: 75%

Gruppe 2: 50%

Gruppe 3: 50%

DAF talentudvikling*

Gruppe 1: -

Gruppe 2: -

Gruppe 3: 100%

Udenlandske stævner

Gruppe 1: 50%

Gruppe 2: 50%

Gruppe 3: 50%

Grænsebeløb

Gruppe 1: 8000 kr.

Gruppe 2: 5000 kr.

Gruppe 3: 5000 kr.

* jf. regel om gennemførsel

 

Såfremt den enkelte udøver har oversteget det årlige grænsebeløb, så kan udøveren ikke forvente samme støtte, uden nærmere aftale med atletikudvalget.

Klubben støtter ikke umiddelbart til større stævner som EM, VM og OL for seniorer, da dette er støttet af Team Danmark/DAF.

Klubben støtter træningslejre uanset om de er støttet af Team Danmark/DAF eller andre, såfremt at træningslejren er afstemt og godkendt af klubtræner. Støtteprocenten tages af den samlede udgift, og er således uafhængig af støtte andre steder fra. Dog yder klubben ikke støtte hvis hele udgiften er dækket.

En atlet, som har opfyldt krav, er sikret støtte i året, hvor kravet opnås, samt det efterfølgende kalenderår.

Krav opnået i perioden 1/1-31/5: 100% af max. støttebeløb.

Krav opnået i perioden 1/6-31/8: 50% af max. støttebeløb.

Krav opnået i perioden 1/9-31/12: 20% af max. støttebeløb.

Forventninger til udøveren

For at udøveren kan opnå ovenstående støtte, forventes der følgende af udøveren:

 • Stiller op i klubdragt til løb og stævner.
 • Accepterer vilkår der er aftalt mellem klubben og eventuelle sponsorer.
 • Deltagelse i DT i tilfælde af udtagelse (også i ikke-primære øvelser såfremt dette ikke er forbundet med større skadesrisiko).
 • Deltagelse i E-cup for klubhold i tilfælde af udtagelse.
 • Deltagelse i diverse mesterskaber - Danske Mesterskaber og lignende.
 • Repræsenterer det danske landshold i tilfælde af udtagelse.
 • Planlægning og deltagelse i konkurrencer ifølge aftale med træner.
 • Overholdelse af DIF´s dopingregulativer.
 • Ambitiøs og seriøs indstilling til træning og deltagelse i konkurrencer.
 • Loyalitet overfor klubben og klubbens øvrige medlemmer.
 • Deltagelse som hjælper ved afviklingen ved mindst tre af klubbens løb eller stævner.

Anden støtte

Gældende for klubbens øvrige atletikudøvere, som ikke er under eliteordning (grp. 1+2+3), er at disciplingruppetræner og AU kan tilbyde støtte, såfremt det vurderes, at udøver ligger lige under elitekrav, men har potentialet til på sigt at opnå at komme under eliteordning.

 • DIF Mesterskaber kan støttes med et beløb på 300 kr.

Hvordan ansøger man om støtte?

Hvis man ønsker at gøre brug af klubbens støtteordninger, eksempelvis til træningslejr eller et specifikt stævne, så skal ansøgning sendes til Atletikudvalget på atletik@esbjerg-am.dk

Påfør hvad der søges om støtte til, dato for stævnet el. træningslejr, diverse beløb på udgifter, begrundelse for ansøgning - og kontonummer.

Udgiftsbilag (eksempelvis på kørsel og skadesbehandling) sendes også til atletik@esbjerg-am.dk

Esbjerg Ordningen

Klubben støtter op om Esbjerg ordningen, der er et tilbud til eliteudøvere, der går enten i 10. klasse eller på en ungdomsuddannelse.

Generelle krav og info om optagelse kan findes på dette link http://eliteidraetesbjerg.esbjergkommune.dk/esbjergordningen/optagelse.aspx

Atletikudvalget kan kontaktes, hvis der ønskes mere information. Man vil derefter blive henvist til klubbens kontaktperson vedr. Esbjerg Ordningen.