7-9 års gruppen

Målsætning

Generelt

  • fokus på glæden ved bevægelse
  • tilstræbe en alsidig bevægelsesudvikling
  • medinddragelse af leg i den daglige træning

Atletikmæssigt

  • grundlæggende tekniktræning
  • alle skal kunne deltage i stævne uden at blive diskvalificeret
  • ingen niveaudelinger
  • høj grad af trænerstyring - alle børn prøver alle discipliner
  • konkurrence ved regionsstævner og interne stævner.

Træningstider

Mandag og onsdag kl. 16.30 - 17.30

Sæsonperiode

træning starter d. 7. april kl 16:30. Der er ikke træning i skoleferierne/helligdage.

Trænere

Vi tilstræber at tilbyde en blanding af både voksne og unge trænere, da det skaber en god dynamik til træningen. Alle vores trænere tilbydes uddannelse under Dansk Atletik Forbund og holdes løbende opdateres ved interne kurser og vidensdeling.

Tilmelding/kontigent

Som nyt medlem behøver du ikke at melde dig ind den første dag. Du er velkommen til at prøve et par gange, for at se om atletik er noget for dig. Dog skal man være medlem af EAM for at deltage i stævner. Tilmeldingen sker via hjemmesiden www.esbjerg-am.dk - under "klubmodul" og Kontingent.

Påklædning

Vigtigst er, at du har et par gode løbesko på - og ellers klæder dig på efter vejret.

EAM´s klubtøj kan købes hos Intersport, Kongensgade, og skal bruges ved stævnedeltagelse, og røde EAM t-shirts sælges i klubhuset.

Stævner

Regionsstævner - se terminslisten for datoer.

Stævneindbydelser udleveres til træning og kan desuden findes på hjemmesiden www.esbjerg-am.dk til udskrift. Tilmeldingerne afleveres i klubhuset. Ved overskridelse af tilmeldingsfrist tillader vi os at afvise tilmeldingen.

Vi opfordrer til, at børnene hver deltager i minimum 2 stævner i løbet af sæsonen.

EAM tilbyder som oftest buskørsel til stævner - og altid med en ansvarlig holdleder.

Forældreopbakning

For at kunne afholde stævner er det nødvendigt med forældrehjælp - og det samme gælder når vi er til udenbys stævner, hvor vi ofte har en hjælper-tjans.

EAM opfordrer og forventer, at forældre melder sig som hjælper i løbet af en sæson (forhåndskendskab til atletik er ikke nødvendig)