Masters

Dansk Atletik Forbunds betegnelse for veteraner er nu MASTERS.

I Danmark kan man deltage i mesterskaber for masters det år, man fylder 30 år. Ved internationale mesterskaber, skal man være fyldt 35 år.

Masters er opdelt i 5 års grupper (30 - 34 år, 35 - 39 år osv.).

Kontingent for masters står på kontingentoversigten under "Om EAM".

EAM deltager i holdturnering for masters.

Derudover er der mulighed for at deltage i internationale, danske og vestdanske mesterskaber samt andre stævner under DAF og DGI.

Ved holdkampe betales kørsel (samkørsel) og startpenge af EAM.

Ved mesterskaber under DAF (danske og vestmesterskaber) betaler EAM startpenge for deltagelse i max 2 øvelser samt kørsel (fælles transport). Deltagelse i yderligere øvelser er for egen regning.

Ved deltagelse i internationale mesterskaber betaler EAM startpenge for deltagelse i max 2 øvelser. Når mesterskabet afholdes i udlandet gives et tilskud på 1000 kr. pr. person til øvrige udgifter (rejse, ophold, mv.).

Anmodning om tilskud skrives på blanketter, der findes i klubhuset. De udfyldte blanketter afleveres til masterudvalget, der godkender og videregiver til kasserer.