4-6 års gruppen

Målsætninger

Generelt

  • fokus på glæden ved bevægelse
  • tilstræbe en alsidig bevægelsesudvikling
  • medinddragelse af leg i den daglige træning
  • medinddragelse af forældre

Atletikmæssigt

  • lære atletikstadion at kende og forstå hvordan man færdes
  • prøve at konkurrere i nogle atletikdiscipliner

Træningstider

Mandag kl. 16.30 - 17.15 (med undtagelse af skoleferierne)

Trænere

Vi tilstræber at tilbyde en blanding af både voksne og unge trænere, da det skaber en god dynamik til træningen. Alle vores trænere tilbydes uddannelse under Dansk Atletik Forbund og holdes løbende opdateres ved interne kurser og vidensdeling.

Tilmelding / Kontigent

Som nyt medlem behøver du ikke at melde dig ind den første dag. Du er velkommen til at prøve et par gange, for at se om atletik er noget for dig.

Tilmeldingen sker via hjemmesiden www.esbjerg-am.dk - under "klubmodul" og Kontingent.

Påklædning

Vigtigst er, at du har et par gode løbesko på - og ellers klæder dig på efter vejret. EAM t-shirts til de yngste kan købes i klubhuset.

Forældreopbakning

På dette hold forventer vi at forældrene bakker op og deltager, så vidt muligt i træningen. Forældrenes begejstring smitter af på børnene, så vi beder om at I medbringer det gode humør til træning.