Bestyrelsen

Carsten Fruergaard

Formand
61 30 26 96

formand@esbjerg-am.dk

 

Allan Hundrup

Næstformand
30 73 70 29

naestformand@esbjerg-am.dk

Michael Sevel

Bestyrelsesmedlem

bmedlem@esbjerg-am.dk

 

Erik Frost Larsen

Suppleant

suppleant@esbjerg-am.dk

 

Jane Hattesen

Suppleant

suppleant@esbjerg-am.dk

 

Download EAM Organogram 2022