Bestyrelsen

Carsten Fruergaard

Formand
61 30 26 96

formand@esbjerg-am.dk

 

Brian Nielsen

Næstformand
41 19 89 81

naestformand@esbjerg-am.dk

 

Jane Hattesen

Sekretær

26 80 74 06

info@esbjerg-am.dk

 

Heidi Reenberg Nielsen

Kassereren 

61 28 24 83

kassereren@esbjerg-am.dk

 

Michael Sevel

Bestyrelsesmedlem

bmedlem@esbjerg-am.dk

 

Erik Frost Larsen

Suppleant

suppleant@esbjerg-am.dk

 

Download EAM Organogram 2024