EAMs historie

Atletikken fik sin første optræden ved sportsstævnerne i Tivoli på Gl. Færgevej i 1910-1912.

Sammen med gymnastikken, hvor Hermod og EGF konkurrerede med hinanden, var fri idræt på programmet. Det var den første spire til Esbjerg Atletik Forening, der blev stiftet i 1919. Atletik blev i en årrække dyrket af Esbjerg Gymnastikforening, der før og under 1. verdenskrig havde egen bane syd for Strandby kirkevej, hvor der nu er kirkegård. På EGF´s generalforsamling i efteråret 1918 vedtoges det at vælge en særlig leder for atletikafdelingen, og købmand Carl Hjortsø blev valgt. Ved juletid indsendte jeg på EGF´s vegne en ansøgning til byrådet om at få overladt en plads til anlæg af en idrætsplads. Byrådssekretæren, hr. Bernhard Nielsen, meddelte mig, at sagen var forelagt byrådet, men at man ventede en lignende ansøgning fra Boldklubben af 1898. Derefter blev på foranledning af daværende redaktionssekretær Rud, Esbjerg Idrætsforbund stiftet i foråret 1919, og jeg blev valgt til formand. Jeg sendte straks en skrivelse til byrådet, hvori jeg meddelte dannelsen af forbundet, og at den af EGF indsendte ansøgning skulle betragtes som indsendt af EIF. Som formand for EIF var det mit mål at få hver idrætsgren repræsenteret inden for forbundet med en forening. Boldklubberne blev da også senere sluttet sammen, men de 2 gymnastikforeninger ville ikke sammensluttes. Som et led i disse bestræbelser indkaldte jeg de forskellige foreninger til at møde for at få dannet en forening for fri-idræt, og Esbjerg Atletik Forening blev stiftet.
Kilde EAF-nyt december 1985 forfatter Ahlman Nielsen.

Den 22. September 1929 indvies Esbjergs første stadion med fodboldbane, løbebane samt en bane til kuglestød, højde, stang, -og længdespring. Stadion var beliggende, hvor det nuværende fodbold stadion ligger.

På generalforsamling i slutningen af 1931, besluttes det at EAF starter en kvindeafdeling.

I efteråret 1948 indvies et nyt Atletikstadion beliggende som i dag, samt omklædningsbygning og cafeteria lavet af de gamle "tyskerbarakker", hvor den nuværende Stadionhal er beliggende.

Atletikklubben bygger i 1982 sit eget klubhus ved atletikstadion.

Kunststofbelægning erstatter i 1985 cindersbelægning på atletikstadion.

Lørdag den 18 maj. 1985 var dagen for den offielle indvielse af de nye kunststofbaner.

Atletikstadion udvides i 1993 med 2 løbebaner, således det bliver Danmarks første atletikstadion med 8 rundbaner. Tilblivelse af bane 7 og 8.

I 1994 fylder Esbjerg Idræts Forbund 75 år. Samme år fylder Esbjerg Atletik Forening også 75 år.

Kunststofbanerne på Atletikstadion renoveres i 1996.

I 2006 blev det besluttet at sammenlægge Esbjerg Atletiforening og Esbjerg Motion under én klub. Klubbens nye navn er Esbjerg Atletik og Motion.