Ungdomsatletik i Esbjerg AM

EAM's medlemmer mellem 7 og 19 år deltager i stævner/arrangementer dels i DGI-regi, dels på regionsplan (DAF).

DGI-stævnerne afvikles i Esbjerg (Vestmesterskab) og Vejen (nålestævne). Resultaterne udregnes efter DGI's point-tabel og tæller til medaljer. Alle DGI-stævner er diplom-stævner. For at opnå flest mulige points, er det af betydning, at de aktive deltager i så mange forskellige discipliner som muligt, fordelt på flest mulige stævner.

Regionsstævnerne er hovedsagelig placeret i region syd, og resultaterne fra hhv. regionsstævner, mangekamp etc. udregnes efter DAF's point-tabel og tæller til medaljer.

Til enkelte stævner udtages deltagerne (Vestdansk holdkamp + regionsfinale). Desuden deltager 14 - 19 årige i landsturneringen (LTU), samt vestdanske og danske mesterskaber. Også her anvendes DAF's point-tabel ved udregningen til medaljer.

KLUBDRAGT: Rød bluse med EAM-tryk + sorte shorts skal bruges af børn fra 7-11 år

Bluserne kan købes i klubhuset mandag og onsdag. Pris 100,-

Ældre årgange … (købes hos Intersport).

Klubdragten skal benyttes ved stævner og meget gerne også ved andre arrangementer.

Betragt stævner og arrangementer som TILBUD. Det er naturligvis frivilligt, om man vil deltage, men....DET ER SJOVT AT DELTAGE I STÆVNER!! - og resultaterne tæller til medaljer, som uddeles ved Sæsonafslutningen i november.

Ca. 10 dage før hvert stævne/arrangement vil børnene få tilmeldingssedler med hjem.

De ældste årgange tilmelder sig på lister ophængt på opslagstavlen.

OBS. - Det er vigtigt, at man ikke overskrider "sidste dato for tilmelding"!

Foregår det udenbys, vil transporten ske med bus. (Altid afgang fra klubhuset).

Der må regnes med deltagerbetaling ved stævner (startpenge, transport)

Beløbet opkræves ved tilmelding.

Forældre-hjælp

EAM opfordrer - og forventer - at forældre til aktive mellem 7 og 16 år melder sig mindst 3 gange i løbet af en sæson som hjælpere ( forhåndskendskab til atletik er ikke nødvendig) eller holdledere til stævner, såvel indenbys som udenbys.

Da EAM's unge trænere alle selv er aktive atleter, er de ofte forhindrede i at tage med/ være dommere ved børne/ungdomsstævnerne gr. træningssamlinger eller voksenstævner. Vore øvrige trænere er alle familiemødre og -fædre, der i forvejen er presset, og derfor har svært ved at afse tid til deltagelse i alle stævne-aktiviteterne. Dertil kommer, at det ikke er optimalt, når trænerne er med til stævnerne, at de står bundet ved en øvelse som dommer/hjælper og derfor ikke er til rådighed for de aktive med råd og dåd.

Derfor forældrehjælp !!

Denne opfordring gælder også - og måske især - forældre til børn i 12-13 og 14-16 års grupperne. Disse årgange har umiddelbart sjældnere forældre med til stævner end børn i de yngste årgange.

Al kørsel til udenbys stævner og arrangementer foregår med bus.

DET ER GRATIS AT PRØVE !

Mød blot op ved klubhuset på Gl. Vardevej 84 når træningen starter.