26. marts kl. 10.00: Standerhejsning

2. april 2023: Skjern Bank Løbet, Bramming

Hovborgløbet

10. august: Schela Plast løbet, Lindknud