Kategori Til nyheder
De 3 seneste nyheder

Hovborgløbet 29/6

Sæt allerede nu X i kalenderen torsdag d. 29.6...
Motion Kategori | 07/06/2023 Dato

Pavillon til Vestkystløbet er aflyst

Desværre...
Generel Kategori | 02/06/2023 Dato

Afslutningsløb med grill

På tirsdag 6. juni...
Motion Kategori | 02/06/2023 Dato

Esbjerg Atletik og Motion indkalder til ordinær generalforsamling
den 27.2. kl. 19.00 i klubhuset på Gl. Vardevej 84.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent:
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse:
 3. Udvalgsberetninger (ikke til godkendelse).
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.
 5. Forslag til kontingent for 2023.
 6. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste 14 dage før generalforsamling
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Valg af bestyrelsesmedlemmer i Esbjerg Atletik og Motions Støttefond:
 8. Valg af udvalgsformænd:
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt:

Vi håber at se dig

Med venlige hilsener

Bestyrelsen Esbjerg Atletik og Motion