Kategori Til nyheder
De 3 seneste nyheder

Gratis fortræning til Vestkystløbet

Gratis fortræning til Vestkystløbet...
Motion Kategori | 25/04/2024 Dato

Allan Hundrup har valgt at stoppe som næstformand i bestyrelsen

Allan Hundrup stoppet som næstformand...
Generel Kategori | 18/04/2024 Dato

Nyt æresmedlem i klubben ved generalforsamlingen

Søren Haahr er nu blevet kåret som nyt æresmedlem i klubben...
Generel Kategori | 18/04/2024 Dato

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Udvalgsberetninger. (Ikke til godkendelse)

4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6a. Valg af 1. bestyrelsessuppleant

7. Valg af udvalgsformænd

8. Valg af revisor

9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres senest en uge inden generalforsamling på klubbens hjemmeside.