Ordinær generalforsamling 2019

Esbjerg Atletik og Motion indkalder til generalforsamling d. 25.2. kl. 19. i klubhuset på Gl. Vardevej 84. Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Udvalgsberetninger. (Ikke til godkendelse)

4. Fremlæggelse af regnskabet og budget til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

     - Carsten Fruergaard på valg - ønsker genvalg

     - Morten Basse - ønsker genvalg

     - Kasserer, på valg.

6a. Valg af 1. bestyrelsessuppleant

     - Allan Stapelfeld - ønsker genvalg

7. Valg af udvalgsformænd

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftligt til formanden senest 11. februar.

Bestyrelsen, Esbjerg AM