Ungdom

Målsætning:

Ungdomsafdelingen har som hovedformål at fremme interessen hos børn og unge for atletik-aktiviteter.
Dette gøres bl.a. ved, at udvalget forsøger at skabe et trygt miljø, hvor alle - uanset forudsætninger - kan trives i nært samspil mellem børn og voksne.

For børn, der ønsker at dygtiggøre sig inden for atletikkens forskellige discipliner, forsøger udvalget at tilbyde disse en træning og instruktion, der kan opfylde sådanne ambitioner.

Udvalget arrangerer og organiserer den daglige træning, konkurrencer på hjemmebane og formidler tilbud fra andre foreninger.

Træning og konkurrencer suppleres med hytteture og andre former for friluftsliv. Vi har endvidere samarbejde med klubber i Norge, Tyskland og Holland.