Ordinær Generalforsamling

Esbjerg Atletik og Motion indkalder til generalforsamling d. 28.2. kl. 19. i klubhuset på Gl. Vardevej 84. Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Udvalgsberetninger. (Ikke til godkendelse)

4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6a. Valg af 1. bestyrelsessuppleant

7. Valg af udvalgsformænd

8. Valg af revisor

9. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse

10. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet, indsendes skriftligt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen.

Bestyrelsen, Esbjerg AM